top of page
ค้นหา

“กู๊ดเทค อินโนเวชั่น" ผนึก "บริษัท ไวส์ 32"เร่งสยายปีกในตลาดรีเทล ประเดิมกลุ่มบริษัทแสนสิริ ฮอนด้าฯ“กู๊ดเทค อินโนเวชั่น” เดินเครื่อง บุกหนักทำการตลาดรอบทิศทาง ภายใต้กลยุทธ์ Brand Extension Strategy สร้างชื่อแบรนด์“โซล-เอ็น” ฝีมือนักวิทย์ไทยสู่สากล สำหรับเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัส จากการพัฒนานวัตกรรม UV Care254 Airflow ที่สามารถใช้ร่วมกับคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัยเป็นรายแรก ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยรวม 5 สถาบันระดับชาติ พร้อมผนึก บริษัท ไวส์ 32 เร่งสยายปีกในตลาดรีเทล ประเดิมกลุ่มบริษัทแสนสิริฯ ยูไนเต็ด ฮอนด้าฯ สำนักงานทนายความอนันต์ชัย ร้านมนต์นมสด ร้านตำแหล คาดจะครอบคลุมไปยังกลุ่มโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิกความงาม ภายในสิ้นปีนี้

นายฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายหลัก (Distributor) ทั้งระบบออฟไลน์ - ออนไลน์ และเป็นผู้ทำการตลาดสร้างแบรนด์โซล-เอ็น เปิดเผยว่า เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัส โซล-เอ็น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัยและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ไทยด้านจุลชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยผ่านการทดสอบด้านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค และมาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถใช้งานร่วมกับคนและสัตว์ได้ ถือเป็นรายแรกของประเทศ ซึ่งมีการยื่นจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นว่า จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตได้อย่างแน่นอน ส่วนทางด้านแผนการตลาด วางไว้ 2 เรื่อง คือ

1.Educate ตลาด สื่อสารสร้างความเข้าใจประสิทธิภาพเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโซล-เอ็น ที่เกิดจากการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เชื้อไวรัสต่าง ๆ โดยผ่านการทดสอบจาก 5 สถาบันระดับชาติ กล่าวคือ มีการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคจากไบโอเทค หรือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ว่ามีอัตราการฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 99.99% สามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าระดับมาตรฐานถึง 40 เท่า และผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า UV Care254 Airflow มีผลการทดสอบจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งผ่านเกณฑ์การทดสอบขีดจำกัดอันตรายเนื่องจากการเปิดรับแสงที่เกิดจากตา และผิวหนังอันเนื่องมาจากรังสีอุลตราไวโอเลต จึงไม่เป็นสินค้าที่เป็นอันตราย และผ่านเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อรังสี UV-C

นอกจากนี้ ยังผ่านการรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ลูกค้าจึงมั่นใจความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกับคน และสัตว์เลี้ยงได้ในขณะที่เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโซล-เอ็นทำงาน ซึ่งเป็นจุดแตกต่างที่สำคัญ เมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์อื่นที่มีข้อจำกัดที่ห้ามสัมผัสโดยตรง และห้ามใช้งานในพื้นที่ที่มีคนและสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมด้วย


2.กลยุทธ์ Brand Extension Strategy สร้างแบรนด์ โซล-เอ็น แบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่จะมีกลุ่มสินค้าหลากหลายด้วยนวัตกรรมคนไทย ดูแลคนไทย จากการคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยออกมาให้คนไทยได้ใช้ของดี มีคุณภาพ และจะเป็นแบรนด์ที่จะสร้างชื่อให้คนไทยในอนาคตด้านเทคโนโลยีต่างๆ เราไม่แพ้ชาติใดในโลก ส่วนเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัส ถือเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่ได้พัฒนา หวังให้เครื่องนี้สามารถสนับสนุนด้านความปลอดภัยในอากาศและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ให้กับการทำงานของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยทุกคนให้ปลอดจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดทำโครงการพื้นที่ปลอดเชื้อเพื่อธุรกิจ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจให้ดำเนินกิจการ ต่อไปได้ ในสถานการณ์โควิด-19 สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้บริการและรับบริการ โดยยกระดับความปลอดภัยในอากาศในการรับมือกับเชื้อโรค ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goodtechthai.com/ หรือ Facebook: Goodtech Thailand“ปัจจุบัน จากการที่เราทำการตลาดเชิงรุกและสร้างความรู้ความเข้าใจในเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัสโซล-เอ็น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งไปแล้ว อาทิ กลุ่มบริษัทแสนสิริฯ ที่ติดตั้งไปแล้วหลายโครงการ , ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด , สำนักงานทนายความอนันต์ชัย , ร้านมนต์นมสด , ร้านตำแหล เป็นต้น คาดจะครอบคลุมไปยังกลุ่มโรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล คลินิกความงาม คลินิกทันตกรรม ภายในสิ้นปีนี้” นายฐิติวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย
ด้านนางสาวจิรา เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์ 32 มีเดีย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายระบบการขายปลีก (Retailer) กล่าวว่า จากการ Educate ตลาดเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศโซล-เอ็นไประยะหนึ่งแล้ว พบว่ามีการตื่นตัวและเป็นที่ต้องการทั้งในกลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจการท่องเที่ยว ที่มองว่านวัตกรรม UV Care254 โซล-เอ็น เข้ามาตอบโจทย์ที่สามารถใช้งานร่วมกับคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง ทางเราได้มีแผนการตลาดรีเทล โดยขยายไปที่ศูนย์จำหน่ายที่ REMAX จามจุรีสแควร์ และกำลังจะขยายไปที่สาขาอื่นๆ พร้อมกับเปิดรับตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อเข้ามา ที่ 082 425 2528 หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดได้ที่ Facebook : wise32 inno-tech, website : www.wise32inno-tech.com


ที่มา : ถอดโมเดลสร้างแบรนด์ ‘โซล-เอ็น’ นวัตกรรมไทย เพื่อคนไทย (siamturakij.com)

ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page